Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Segédanyag tanuláshoz

2011.02.16

 

Cserkésztörvények


1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.
2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának,
embertársainak és a magyarságnak tartozik.
3. A cserkész, ahol tud, segít.
4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
5. A cserkész másokkal szemben gyengéd, magával szemben szigorú.
6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
7. A cserkész feljebbvalóinak jólélekkel és készségesen engedelmeskedik.
8. A cserkész vidám és meggondolt.
10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

Magyar cserkészinduló
 
Cserkészfogadalom


"Én … fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek, hazámnak és
embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek, ismerem a
cserkésztörvényt és azt mindenkor megtartom."

 

IMÁK

Őrsgyűlés előtti ima

Mindenható Úristen!Alázatos szívvel fordulok Tehozzád munkám kezdetén.
Nagyratörők céljaim,de gyarló az én erőm.Kérlek,ezért minden erőnek forrása,
támaszd meg az én gyengeségemet,és tedd eredményessé munkámat azzal,amit
tanulok,a Tedicsőségedet növeljem.Hazámnak,és embertársaimnak javára lehessek.
Add,hogy jellemem épületét minél magyasabbra emeljem,szent igazságodtól,és a
becsülettől el ne tántorodjam.
Ámen.

Őrsgyűlés utáni ima

Hálát adok uram,az imént tett jókért!Erős a szándékom,hogy igaz jótettek fakadjanak
nyomomban.Add szándékomra áldásodat.
Ámen.

Étkezés előtti imák

Édes Jézus légy vendégünk,
áldd meg, amit adtál nékünk!
Adjad Uram, hogy jól essék
Jézus neve dicsértessék.
Ámen.

Ki asztalt terítesz az égi madárnak
Teríts asztalt teríts szegénynek, s árvának
Nyújtsd ki Atyám nyújtsd ki jóságos kezed
Adj a koldusnak is tápláló kenyeret
ételben-italban legyen bőven részünk,
Gondviselő Atyánk könyörögve kérünk!
Ámen.

Édes Jézus ide hallgass,
éhes vagyok, mint a farkas.
Ámen.

Étkezés utáni imánk

Aki ételt-italt adott,
annak neve legyen áldott!
Mi jól laktunk hála Isten,
annak is adj kinek nincsen.
Ámen

Gondviselő Atyánk! Asztalodtól kelve,
Szívből hálát adunk, kezünk összetéve.
Áldd meg ezt a házat, s ennek a gazdáját.
Fordítsd vissza néki szíves vendéglátást.
Szánd meg a szegényt, a szenvedőt, az árvát,
A Benned bízóknak viseld mindig gondját.
Ámen.

Úgy jól laktam, mint a duda,
Hála Neked, Egek Ura!
Ámen.