Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Csapat újság 2010 Anyák napja

2010.06.26

812 sz. Csaba Vezér Cserkészcsapat

 

         Iskoláskorú gyermekeink szülei időnként hallanak a cserkészetről, azonban keveset tudnak róla. Érthető, hiszen már nem lehettek részesei saját ifjúságukban – legfeljebb az előttük járó nemzedékektől értesülhettek – a mozgalom jellemformáló élményvilágáról.

Sokan még emlékeznek úttörő mozgalomban, melyet a cserkészet mintájára hoztak létre, eltöltött éveikre, sokan a tévesen a Levente mozgalommal keverik.

A cserkészet a két említett szervezettel ellentétben önkéntes alapon működik, és nincs felső korhatára.

Hazánkban már közel 100 éve működik a Magyar Cserkészszövetség, a maga örök értékrendszerére épülve, szolgálva a cserkészpedagógia jellemnevelő célkitűzésével a 10 cserkésztörvényt életrevaló, önnevelésre késztető programjával, a természetszerető, testben és lélekben egészséges életvitel kialakításával és romlatlan családi életre való felkészítésével.

A cserkész szó erdőjárót, erdőt, természetet bebarangolót jelent. Aki úgy dönt, hogy cserkész lesz, egy életre szóló élményre kötelezi el magát, mivel a cserkészet egy nagy játék természetesen a vonatkozó játékszabályok betartása mellett!

A kiképzések, a foglalkozások eredménye a táborozásokban csúcsosodik ki, ahol a természet csodálatos világában – mentesülve a társadalom értékkoptató hatásaitól – az erdő szépsége, a mezei virágok csodás látványa, a természet szorgalmas állatvilágának példája, a napsugár éltető simogatása, a csillagvilág szó nélkül is hangos tanítása, s a természet egészének időnként erőt próbáló hatalma veszi körül a szorgalmas munkával saját országát (táborát) önerőből építő cserkészeket. Itt derül ki, hogy a fiatal mennyire életre való. Testileg és lelkileg mennyire felkészült. Pláne, akit megcsap a tábortűz füstje, az igazán ráérez a cserkészet valódi ízére. Őszintén, tiszta szívből minden fiatalnak ajánlani tudom, hogy kóstoljon bele.

 

 

Cserkész köszöntéssel:

Jó munkát!

 

Csapatunk felépítése:

 

Csapatparancsnok:     Tarnai Sándor (tel: 264-25-22)

Rákoscsabai születésű vagyok (1932), gyermekéveimet itt töltöttem. Elemi és polgári iskolába is itt jártam, majd középiskoláimat a fővárosban végeztem (Széchenyi István Közgazdasági Gimnázium, majd József Attila Gépipari Technikum). 1952-1955-ig három év katonai szolgálatot töltöttem a szolnoki repülőtéren. 1957-ben nősültem meg. Feleségem óvónő volt nyugdíjba vonulásáig. Két leánygyermekünk született, Két fiú és egy leányunokám van. 1951-1989-ig a Gamma illetve a kőbányai Finommechanikai Vállalatnál dolgoztam csoportvezetőként nyugdíjazásomig. Születésem óta Rákoscsabán az Adorján utca (majdan Kiss Ernő) később az Aranykút utca (korábban Apaffy utca volt) lakója voltam 2001-ig. Ekkor Kőbányára költöztem. A cserkészethez 9 éves koromban kerültem egy toborzás alkalmával. Csapatunk a 812. sz. Csaba Vezér cs. cs. 1934-ben alakult, amelynek azóta tagja vagyok. 1994 óta a csapat parancsnoka.

 

 

 

 

Csapatparancsnok helyettes: Illésné Bagi Mária (tel: 20/923-23-11)

1960-ban születtem, a hetvenes években kisdobos, majd úttörő lettem. Ebben az időben még nem hallottam a cserkészetről, de az őrs, és csapat fogalmát megismertem. 10 éves koromtól 11 éven át NB II.-ben kosárlabdáztam, valamint a serdülő válogatottnak voltam tagja. Fegyelmet és csapatszellemet tanultam. Két fiam és egy leányom született, akik kisiskolás korukban (1993) találkoztak a cserkészettel, Sanyi Bá-val egy toborzáson. Elhordoztam őket a cserkészetre, majd közelebbről megismerkedve a mozgalommal, céljaival, módszereivel és – nem utolsó sorban – eredményeivel, magam is csatlakoztam 36 évesen a csapathoz. Kezdetben felnőtt cserkészként, majd leány rajvezetőként dolgoztam. Néhány év múlva elvégeztem a segédtiszti képzést, amely mélyebben beavatott a cserkészettel kapcsolatos tudnivalókba, módszertanába. Ma a csapat parancsnokának – Sanyi Bá-nak – a helyettese vagyok. Számomra a cserkészet – a 10 törvényével – nem csak egyszerű szabadidős elfoglaltság, nem csak a gyermeknevelés egy igen eredményes módja, hanem vallási elveken alapuló, játékos, élvezetes, örökké megújító, példamutatásra ösztökélő, tehát saját jellemem nevelésére is igen alkalmas, elsősorban életforma. Jelmondatom: „Higgy tettel és tégy hittel”.

 

 

Vörös  vércse:               Száler Péter 

Ez motivált arra, hogy őrsvezetőképzőbe jelentkezzek, melyet 2008-ban elvégeztem. Különleges élmény volt továbbá számomra, hogy 2007-ben Angliában részt vehettem a cserkészek nemzetközi világtalálkozóján. A fantasztikus programok mellett az angliai tábornak jelentős szerepe volt világképem kialakításában.

 

 

 

 

A soproni csapattábor 2009

 

Soprontól 8 km-re Sopronbánfalva és Görbehalom között a Brennbergbányai út mellett a Rák patak és a 371 m magas Új hegy ölelésében elterülő táborhelyünket a fővárostól 223 km-re.

 

Természetesen ezzel párhuzamosan előkészítettük a tábor technikai felszereléseit, a sátrakat, konyhai felszereléseket, szerszámokat, lámpásokat, gázpalackot, hűtőgépet, és a tengernyi raklapot, mely sáros talajon az egyetlen járható felület, és „fürdőszoba aljzat”.

Mert a cserkész mindig munkára készen kell, hogy álljon, hiszen ezért köszöntjük egymást a „Jó munkát!” és a „Légy résen” köszöntéssel.

Ennek a nagyszerű világnak a megvalósítása a cserkésztábor. Ott, ahol a természet csodálatos világában – mentesülve a társadalom értékkoptató hatásaitól, a cigaretta, az alkohol, a tévé és a világ fiainak kísértéseitől – az erdő szépsége, a mezei virágok csodálatos látványa, a természet szorgalmas állatvilágának példája, a napsugarak éltető simogatása, a csillagvilág milliárdjainak fenséges látványa, s a természet egészének időnként erőt próbáló hatalma veszi körül a szorgos munkával saját országát önerőből építő cserkészeket. Itt derül ki, hogy a cserkész fiatal mennyire életrevaló testileg és lelkileg, mennyire felkészült. Mit hozott magával otthonról, a család napi munkájában való, korának megfelelő részvételt, vagy elkényeztetést.

A cserkésztábor nem camping, nem kimenekülés a világból, nem a nyárspolgárok kényelmes lustálkodása, hanem a cserkészlélek szabad szárnyalása, a kaland, a romantika, a kötelességtudat és teljesítés által. A táborban szeretet kiteljesedik, a szolgálatból fakadó jótettek sokasága és öröme, a tisztaság és a lélek gazdagodásának helye. A cserkésztábor igazi próbatétel, kihívás, mely Isten akaratára épülve tanít meg járni a Jézusi úton. A tábor lakója Isten szeretetébe kapaszkodik és eredményeként az Isten boldogságában részesül.

Egyszóval így hangolódtunk egyre tevékenyebbé a tábor igazi cserkésztáborrá alakításának folyamatában, ahol egymás szolgálatában az Isten szeretete valósul meg, ahol a kötelességteljesítés és a hazaszeretet tesz tanúságot és jótettekben a cserkészfogadalom szerinti életforma válik valósággá.

A tábor sikeres lebonyolítása érdekében a fentiekben leírtak előfeltételeit és eszköztárát a tábor parancsnoka fogta össze és biztosította a tábort felelős beosztottain keresztül Illésné Bagi Mária cserkész-segédtiszt személyében.

A tábor összlétszáma a lent nevezett három csapatból 64 fő volt. A tábor élete a tervezett programok szerint zajlott.

 

Tarnai Sándor

csapatparancsnok

– részletes programjaink

 

Idén is három, a 812. sz. Csaba Vezér, a 319. sz. Assisi Szent Ferenc és a 212. sz. Bornemissza Gergely cserkészcsapatok táboroztak együtt. A társaság már jól összeszokott az évek során, és idén sok cserkész-újonc gyerek is érkezett közénk.

A tábor hivatalosan csak augusztus 5-én kezdődött, egy kisebb csapattal – a nagyobb cserkészek – hamarabb lementünk Sopronba, előkészíteni a terepet.

A hely első látásra megtetszett nekünk, a terület igen nagy volt, patak mellett, és eléggé gazos.

Az előtáborban sok dolgunk volt, három motoros fűkaszával lekaszáltuk és összegereblyéztük a füvet, latrinát készítettünk, sátrakat állítottunk fel. Az idő elég mostoha volt, mert néhány sátor felállítása után 36 órán át egyfolytában esett az eső. Addig azonban megterveztük a tábortüzeket, jelmezeket varrtunk.

A tábor keretmeséje a honfoglalás volt. Honfoglalás kori szavakat használtunk, például a táborparancsnok – Marika néni – neve „kende”, Sanyi Bá „gyula” volt. Ők voltak a sámánok, mert abban az időben „kende” a békében sámánkodott, „gyula” pedig (szám)háború idején. Az őrsvezetők – hasonlóan a korabeli ruhákhoz –szőrmés dolmányt és csúcsos sapkát viseltek. Hét törzsben volt a honfoglalók tábora: Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Keszi és Kér. Minden törzsnek volt indulója, csatakiáltása, és egyéb ennél titkosabb közösséget erősítő tudása.

5-én Sanyi bácsi vezetésével megérkeztek a kisebbek és azok, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak a tábor építésébe bekapcsolódni. Beosztották őket is a törzsekbe, és folytatódott a táborépítés, az törzsi körletek szépítgetése.

Másnap kézműves foglalkozás keretében különbféle fontos és nélkülözhetetlen honfoglaláskori – de cserkészeknek is használható – tárgyakat, ékszereket, nyakkendőgyűrűket készítettünk. Délután sport, és további táborépítés várt ránk.

7-én egy soproni cserkésztestvérünk, Toronyai Péter – a soproni egyetemre jár, szinte helyinek számított – szervezte városi vetélkedőn vettünk részt Sopronban. Törzsönként kerestük fel a helység nevezetességeit, például láttuk és megmásztuk a Tűztornyot, a Storno-házat, templomokat, a zsinagógát…

8-án az erdőben túráztunk. Egy tisztáson álló kilátóból körülnéztünk, nagyon szép volt a táj. A terep közepesen nehéz volt, de a kicsik is bírták. Nagyon jó volt a túra, és kimerítő is, nap végére igencsak elfáradt a társaság.

Vasárnap nagy nap volt, mert Sopronbánfalvára mentek katolikus testvéreink misére, a protestánsoknak Bába Károly és felesége Adrienn tartott úrvacsorás istentiszteletet. Az alkalom fényét emelte, hogy egri cserkésztestvéreink gitárral kísérték énekünket.

Ezúton is köszönjük az áldozatot, melyet az egynapi 500 km vonatozással és utazással felvállaltak értünk, a szolgálatért. Finom ebéd után útjára engedtük lelkészeinket. Nem állhattunk meg egy pillanatra sem, mert újonc testvéreink erre a napra készültek egy éve folyamatosan. Megkezdődött délután hol csendesebb, hol erősebb esőzések közepette a próbatétel! 10 állomáson – legalább két, de helyenként 4-5 szereplővel – a magyarok életútját egy időgépen átjárhatóvá tettük. Imre herceg okításától kezdve Széchenyi-ig kellett legnagyobb magyarjainkat kisegíteni tudással. Imre herceget a cserkésztörvényekre kellett tanítani, a törökökkel ún. nyakkendőharcban kellett visszafoglalni Magyarországot, Tinódi Lantos Sebestyént pedig cserkész-, vagy népdalokkal kellett elkápráztatni.

„Útlevelük” egy próbalap volt, melyre különbféle titkos jelekkel felkerült a próbázó tudásszintje.

Este (fantasztikus eredmény!), mindenki átment a Csillagösvényen, és helyre tette az időgépet. A történelem nagyjai segítséget kaptak, és a történelem nem szenvedett csorbát. Ezért aztán méltó ünneplések közepette fogadalmat, kiscserkész ígéretet tehettek próbázott újoncaink, és másnap már ők is színes nyakkendősökként állhattak a tábori zászló elé.

A tábor csúcspontja – ha szabad így említeni – a lakoma, az esküvő volt. Ugyanis Hadadúr és Szüdelli régóta jegyesek voltak, és valamennyiünket meghívtak a honfoglalás kori menyegzőre, lakomára.

Minden napnak megvolt a maga kihívása, számháború, vagy eső, kirándulás, vagy kézimunka, tereprendezés, vagy tábortűzi felkészülés keretében.

Nem unatkozott senki, és csodálatos élményekkel gazdagan érkeztünk haza. Akik még maradtak a táborbontásra, azoknak volt két kirándulós napjuk a nagy pakolás előtt. Egyik alkalommal a 21 km-re tervezett túra valószínűleg 23-ra sikeredett, de csak fáradtság és csodás élmények maradtak utána.

Hazajuttatni egy 60-70 fős tábort minden szerelésével, csak az tudja mit jelent, aki már látott ilyet, vagy csinálta. Elsősorban jó szervezés, meggondoltság és sok segítő kéz kell hozzá. Isten pedig itt is velünk volt. Nem esett, a kocsi baj nélkül hazavitt mindent, és csendes áldást motyoghattunk, ki-ki a maga vackán.

Földesi Tünde

tábori krónikás

– a tábor értékelése

 

Örömmel tudatjuk, hogy 9 fő kiscserkész tett ígéretet, két fő előbbre lépett – a kék színű nyakkendő helyett zöldet hordhat –. A 212. sz. Bornemissza Gergely cserkészcsapatból 4 fő, a 309. sz- Assisi Szt. Ferenc cserkészcsapatból 3 fő tett cserkészfogadalmat ünnepélyes keretek között, a csapatzászló előtt.

.

A táborélet a honfoglalás témáját ölelte fel a vérszerződéstől II. Rákóczi Ferenc koráig.

A tábor résztvevőinek átlagteljesítménye alapján elérte célját.

1.            18 fő újonc tett cserkészígéretet, illetve fogadalmat.

2.            Hazánk nyugati részén a „Hűség Városát” Sopront és annak környékét táborozóink alaposan megismerhették.

3.            A három csapat cserkészei még jobban összekovácsolódtak, sok kezdő fiatalt most vezettek be a cserkészet nem könnyű, de csodás, szeretetre méltó világába.

4.            Minden résztvevőnek – újaknak és már több éve cserkészeknek – igen nagy kihívást, próbatételt, tanulságokkal teletűzdelt élmény-dús feladatokat jelentett a tábor minden egyes napja.

5.            Leírhatatlan öröm volt együtt énekelni augusztus 12-én a Keleti pályaudvar peronján hazaérkezéskor, kéz a kézben, a szeretetkör megalkotásakor, „az alszik a tábor” című cserkészdalt. Szinte megállt a levegő az egész pályaudvaron, az emberek megálltak egy pillanatra és magukkal ragadta az érzés, amit mi biztosan nem felejtünk el.

6.            A táborban barátságok szövődtek, kis emberpalánták kerültek közelebb egymáshoz, valami elkezdődött… Egy mustármagnyi cserkészet termő talajba hullott. A nagyobb, több éve cserkészek szemében is könnycsepp gyűlt, elérzékenyülve búcsúztak. Telefonszámok, e-mail címek, MSN azonosítók cseréltek gazdát.

A tábor konyháján amint a táborokban a legfontosabb személyek, Nyírfás Kinga és Terjékné Kata tevékenykedett, mint már 3 éve a legnagyobb megelégedésünkre. Ők felnőtt cserkész minőségükben voltak jelen, szolgálatuk cserkészies és roppant áldozatos. Szolgálatuk elsőnek kezdődik reggel és este utolsóként ér véget.

A sikerüknek néha maguk váltak áldozataivá, mert a jó és finom falatokért sorban álló „repetázó” cserkészeknek volt, hogy a saját adagjukat is odaadták, nehogy éhen maradjon – még véletlen sem – egyetlen cserkész sem!

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak (kézi erő, gépkocsi, tartós élelmiszer, pénz…stb), a tábor sikeres lebonyolításához. Legyen ez példa és ösztönözze ezen ifjúsági mozgalom segítőit a jövőben való támogatásra is, hogy az ifjúságunk nevelését szolgáló cserkészet betölthesse azt a hivatását, amelyet a három ujjunk felmutatásával a cserkészköszöntésünk jelent: Isten, Haza, és az Embertárs minél tökéletesebb szolgálatát.                                                               Tarnai Sándor  csapatparancsnok

 

 

Ez történt velünk eddig ebben a tanévben

 

Az idei évet is az egri 212 számú Bornemissza cserkészcsapat szervezte emlékversenyen való részvétellel kezdtük, ahol csapatunk a 3. helyet szerezte. Reméljük, jövőre már a győztesnek járó vándorkupát is megszerezhetjük. A városi akadályversenyre még erősítenünk kell, de a terepen már elég jól elboldogultunk. Eltekintve a rovar felismeréssel voltak még komolynehézségeink. A verseny más napján,mint eddig mindig az öreg cserkész találkozóra került sor, ahol megízlelhettünk „öreg” cserkész testvéreink elmaradhatatlan gulyás levesét.

Októberben komoly kihívás elé került csapatunk. A Rákoscsabai Polgári kör felkérésére mi biztosítottuk az október 6-i megemlékezésen az ünnepi műsort, melynek rendezését Száler Péter vállalta el. A 13 vértanú megszemélyesítésére alapuló előadás nagy sikert aratott, kivívva a felkérők és a 140-es cserkészcsapat elismerését is.

Még ebben a hónapban a Vörös vércse őrs a X. kerületi focibajnokságon 3. helyezést ért el. A győztes csapat tagjai: Csóka Zsombor, Katona Csongor, Pásztor Ádám, Terjék Benjámin, Terjék Levente, Tóth I. Bence, Tóth II Bence, Tóth László. Edző: Száler Péter. Külön kiemelendő Terjék Beni teljesítménye, aki a legfiatalabb résztvevő kapusként a bajnokság alatt mindössze 1 gólt kapott.

Smeller Anti szervezésében kiscserkészeink az újonc cserkészvezetők szervezte meseerdőn vehettek részt a budai hegyekben. 

 A Fahéj őrs őrsi program keretében töklámpásokat készített.

Novemberben 28-n a kerületi énekversenyen több cserkészünk is megmérette magát. Katona Csongor és Kósa Eszter harmadik helyezést értek el. Tőkés-Bodor Eszter szereplését emléklappal jutalmazták Eddigi rendszeres versenyzőnk Terjék Levente sajnos most betegsége miatt nem tudott megmérettetni, de ezúttal is megörvendeztette a zsűrit és a részvevőket citera játékával. Sajnos az országos döntőben idén nem tudtuk képviselteti magunkat, de jövőre, reméljük, nagyobb létszámmal újra próbálkozunk.

A Mikulást az új református Óvodában vártuk. Mivel a Mikulással együtt erős havazás is érkezett, nem mindenki tudott eljutni a helyszínre. Akiknek azonban sikerült, azt hiszem, felejthetetlen élményekkel gazdagodhattak.

A karácsonyi programunk megrendezéséhez is az óvoda nyújtotta a helyszínt számunkra. Az őrsök színvonalas produkciókkal készültek. Rengeteg szép verset és éneket hallhattunk egyéni és közös előadásban. Külön említésre méltó a Vörös vércse őrs tagjai közül Tóth László, Száler Péter és Pásztor Ádám produkciója, akik a karácsonyi történetet az arany, a és a mirha szemszögéből mutatta be számunkra. A műsor után nem maradhattak el a szokásos cserkészjátékok sem. Másnap az immár hagyománnyá vált karácsonyi vásárt tartottuk meg az istentisztelet után. Sajnos a nagy szél miatt bekényszerültünk a hittan terembe, de szerencsére itt is megtaláltak bennünket. A kép a tavalyi vásáron készült.

A szilveszteri évbúcsúztatónk fergetegesen sikerült. A lányok közül Cili és Hanna egy óriási társasjátékot készített, ahol különböző akadályokon kellett átverekedni magunkat. Nagy sikere volt a kép felismerésnek. A végén még megnéztünk egy összeállítást az elmúlt év képeiből, amely során jókat nevetve emlékeztünk vissza a különböző programokra. Az év cserkésze szavazást Smeller Anti nyerte meg, aki sajnos nem volt jelen, de a jutalmul járó pezsgőt eljuttattuk neki. Az Év hangja női kategóriában Száler Tímea, férfi kategóriában Terjék Levente lett.

A 2010-es év eleje a őrsi felkészítésekkel folytatódott. A lendületet az országos cserkészbálra készülés szakította meg, amikor a szombati foglalkozás keretében rögtönzött táncórát kaptak a résztvevők és a gyerekek is. Belekóstoltunk az angol keringő és a cha-cha-cha lépéseibe, és elámultunk a Száler testvérek rocki bemutatóján, melyet aztán több-kevesebb sikerrel leutánoznunk. A képek ízelítőt adnak a bál hangulatáról, és a szép cserkészlányokról.

Sajnos Sanyi bácsit és Marika nénit betegségek miatt többször kénytelenek voltunk nélkülözni, de az őrsvezetők felelős magatartással végezték vezetői feladataikat.

Németh Viki és Illés Enikő az ICHTÜSz országos konferenciáján Siófokon képviselte csapatunkat.

Március 15 ünneplését több módon is megtettük. A délelőtti cserkészfoglalkozás keretében a 513. Utcai kopjafákhoz zarándokoltunk el, ahol Száler Péter rögtönzött interaktív előadásban ismerkedhettünk újra a március 15-i eseményekkel. Földesi Tündi Petőfi szerepét felöltve elszavalta nekünk a Nemzeti dalt. Linguár Benjámin énekléssel emelte a megemlékezés színvonalát, melyre Száler Tímea Szózat szavalata tette fel a pontot. A rögtönzött ünnepség után az elmaradhatatlan játék következett. Másnap csapatunk 12 tagja a X. Cserkészkerület szervezésében a Magyar Színházban folytatta az ünneplést. Tamási Áron Ábel a rengetegben című darabját tekinthettük meg zártkörű rendezvényen, ahol a cserkészeken kívül még a Magyar Vitézi rend tagjai vettek részt. Természetesen a Csaba vezér téri koszorúzáson, még ha szűk létszámban is magunkat is képviseltettük.

Az idei évben három cserkészünk Földesi Tünde, Ligety Hanna és Szluka Cecilia jelentkezett őrsvezető képzésre. Sajnos Cili jelentkezését korhatár miatt erre a képzésre nem fogadták el. Ő az ősszel már a felnőtt őrsvezetők képzésén fog résztvenni. A két másik lány töretlen lelkesedéssel teljesíti a különböző feladatokat, mellyel jogot nyerhetnek a nyári tábori képzésen való részvételre. Hogy ebben a csapatvezetés segítse felkészülésüket, Mátraházán egy felkészítő hétvége megtartására került sor, ahol a három említett lányon kívül további jelöltek is részt vettek. Illés Enikő, Katona Flóra, Katona Csongor és Szoboszlai Zoli, egri cserkésztestvérünk. A pár nap minden perce hasznos munkával telt el.

Pihenésre nem volt idő, de ezt most senki se bánta.

A tavalyi húsvéti móka után az idei húsvéti programunk az ünnepre való lelki felkészüléssel telt. Száler Péter szervezésében a Vida dombon egy keresztutat jártunk végig. Külön öröm volt, hogy a Diadalos őrsökből is sok cserkésztestvérünk részt vett ezen a programon. A lelki feltöltődés után jött az elmaradhatatlan játék. A fiú őrsök focii meccsen mérték össze erejűket. Ezúttal a Vörös vércsék csapata győzedelmeskedett 1 gól különbséggel. A visszavágóra még május folyamán sort kerítenek.

 

És ami még biztosan vár Ránk:

-              Július 29-30  Angol cserkészek fogadása

-              Augusztus 1-11. Nagytábor Gödöllő, előtábor július 31.
Jelentkezési határidő: 2010.06.06